Huyện đoàn An Lão kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Hoạt động Đội Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; kế hoạch “kiểm tra, giám sát năm 2021”; Ban thường vụ Huyện đoàn An Lão đã tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2021 đối với các cơ sở Đoàn trong huyện.

Qua buổi kiểm tra nhằm nắm bắt thêm việc triển khai, thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2021; công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với UBND, các ban ngành cùng cấp trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/HĐTN về việc đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn nơi cư trú; Hướng dẫn số 09-HD/HĐTN về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, giai đoạn 2018-2022; Kế hoạch 41-KH/HĐTN về việc xây dựng cơ sở Đoàn 3 chủ động, giai đoạn 2018-2022… và một số nội dung trọng tâm khác trong năm.

Cũng qua đó nhằm đánh giá việc thực hiện các nội dung công tác thi đua đã đề ra; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, điển hình tiên tiến để động viên, khuyến khích nhân ra diện rộng; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục, góp phần chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của huyện năm 2021 đã đề ra.

Ánh Duyên – Huyện đoàn

Trả lời