Huyện đoàn Phù Mỹ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2016

Tin tức 2017
Nhằm trang bị lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở năm 2016. Từ ngày 26-28/9/2016 Huyện đoàn Phù Mỹ phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và phòng Giáo dục – Đào tạo huyện mở 02 lớp tập huấn giáo dục chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn Hội, Đội cho 280 học viên tại 02 địa điểm, lớp thứ nhất tại hội trường Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, lớp thứ hai tại hội trường thị trấn Bình Dương.
Tham gia lớp tập huấn năm nay, các học viên được trang bị các kiến thức về lý luận chính trị, học tập 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội như: hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn cho các Bí thư, phó Bí thư các chi đoàn, hướng dẫn thực hành Nghi thức – Nghi lễ Đội, trống Đội, tập các bài dân vũ, tham gia các trò chơi tập thể…

Lớp tập huấn không chỉ là dịp để các học viên giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay trong hoạt động Đoàn, Hội, Đội mà còn trang bị, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới.

Trả lời