Huyện đoàn Vân Canh: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh về ý nghĩa của biển đảo, sáng ngày 26/4/2021, Huyện đoàn Vân Canh phối hợp cùng trường TH thị trấn Vân Canh tổ chức buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biển giới cho các em học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe về cơ sở pháp lý và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thông qua buổi tuyên truyền về biển, đảo đã góp phần khơi dậy, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ quyền và tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay, giúp cho các em học sinh nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia.

Bích Đào – Huyện đoàn Vân Canh

Trả lời