Kết nạp đảng viên trẻ, tăng thêm “nguồn lực” cho Đảng

Đảng viên

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với vai trò và trách nhiệm của mình, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai các chương trình hành động, hoạt động cụ thể, thiết thực để góp phần giáo dục, rèn luyện và tạo môi trường để đoàn viên cống hiến, trưởng thành; tạo nguồn đoàn viên ưu tú có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Việc phát triển đảng viên từ đoàn viên giữ một vai trò hết sức quan trọng nhằm tăng thêm nguồn lực cho Đảng.

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai nghiêm túc và được xem là nhiệm vụ hàng đầu, trong đó việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn. Thông qua các hoạt động của Đoàn, với tinh thần xung kích, tình nguyện, dấn thân vào những việc khó khăn, gian khổ, lớp lớp đoàn viên ưu tú dần hình thành và tạo nguồn có chất lượng để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng, triển khai thực hiện; số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng và số lượng đảng viên mới được kết nạp không ngừng tăng qua các năm. Trong 5 năm (từ 2017 đến 2021), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 10.671 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 8.997 đồng chí, đạt tỷ lệ 71,2% trên tổng số đảng viên kết nạp mới trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Có được kết quả trên là nhờ các cấp bộ Đoàn luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Cuộc vận động. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về Đảng được đẩy mạnh. Tạo được môi trường để đoàn viên tham gia cống hiến sức trẻ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có ích cho xã hội, qua đó, lựa chọn được những đoàn viên thật sự ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được chú trọng về số lượng và chất lượng. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được Ban Chấp hành Chi đoàn, Đoàn cơ sở triển khai thực hiện, đồng thời các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở trong việc phân loại đoàn viên, bình bầu, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảm bảo đúng theo các quy định của Điều lệ Đoàn, tổ chức cho đoàn viên ưu tú viết bài cảm nhận về Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp từng bước được nâng lên.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động báo cáo với cấp ủy đảng quá trình rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên ưu tú; tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên, cấp ủy đảng đối với đối tượng đảng để tiếp tục định hướng bồi dưỡng. Trên cơ sở đó, các cơ sở đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá đoàn viên ưu tú và tiến hành trao danh sách đoàn viên ưu tú vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng hằng năm.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng thường xuyên mở các lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, thông tin biển đảo cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên cũng được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Đây được xem là một trong những nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú có chất lượng cho Đảng.

Trong giai đoạn 2022 – 2025, để Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” đạt được những kết quả tốt hơn, các cấp ủy đảng, các cấp các ngành cần chung tay thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức về Đảng đối với đoàn viên thanh niên gắn với tạo môi trường rèn luyện để đoàn viên cống hiến, trưởng thành.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên thông qua các chương trình, hoạt động như: Hành trình đến với các chi bộ đảng đầu tiên, Hành trình theo bước chân những người anh hùng, phát động phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, thành lập Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”,… qua đó nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, củng cố niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, hình thành mục tiêu, động cơ phấn đấu trở thành đảng viên.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Định trong thời kỳ mới. Lấy việc “làm theo Bác” để đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện các đoàn viên ưu tú tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Đồng thời, tuyên truyền các tiêu chí, giá trị hình mẫu thanh niên Bình Định thời kỳ mới để định hướng suy nghĩ và hành động của đoàn viên.

Tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng phù hợp cho từng khối đối tượng, cụ thể như: Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất giỏi” trong thanh niên nông thôn; phong trào “Thanh niên Bình Định tham gia xây dựng văn minh đô thị” trong thanh niên đô thị; phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức; phong trào thi đua “Bốn nhất”, “Người thợ trẻ giỏi” trong thanh niên công nhân; các phong trào, chương trình “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” trong thanh niên trường học; thông qua các phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” trong thanh niên lực lượng vũ trang. Qua các hoạt động phong trào, nhằm tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tạo môi trường, cơ hội cho đoàn viên rèn luyện, cống hiến và phát triển.

Phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên. Cần thường xuyên tổ chức các hoạt động, chương trình để lực lượng đảng viên trẻ phát huy tốt vai trò trách nhiệm với tổ chức Đoàn, thể hiện tốt tính tiên phong, gương mẫu để ĐVTN học tập, đồng thời tích cực chủ động trong giáo dục, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các đảng viên trẻ trên các lĩnh vực, tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu; tổ chức tọa đàm “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”.

Quan tâm hơn nữa đảng viên là đoàn viên mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đảng viên trong các doanh nghiệp, đảng viên làm kinh tế. Cần có sự quan tâm về nhu cầu, nguyện vọng của những nhóm đối tượng đảng viên này để có các cơ chế, hỗ trợ kịp thời, tránh tình trạng đoàn viên không còn mặn mà tham gia vào Đảng.

Thiên Trúc

Trả lời