Lễ ký kết chương trình phối hợp Chuyển đổi số giữa Tỉnh Đoàn Bình Định và Viettel Bình Định

Chuyển đổi số Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(Ảnh: Dương Linh)
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (Khóa XX) về Chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 5362/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
Với mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt lực lượng ĐVTN từng bước tiếp cận sử dụng chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần quan trọng vào xây dựng công dân số, tạo nền tảng cho một xã hội số bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Định
Chiều 23/5/2024, tại Trụ sở Viettel Bình Định, Viettel Bình Định phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Định tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp Chuyển đổi số giữa Viettel Bình Định và Tỉnh Đoàn Bình Định nhằm xây dựng kế hoạch phối hợp truyền thông và triển khai chữ ký số từ xa, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn
ham dự chương có các đồng chí là Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Viettel Bình Định, Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đại diện các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn và các đồng chí Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn, Trường Đại học, Cao đẳng, các đồng chí Trưởng phòng ban/Giám đốc Viettel các huyện/thị xã/thành phố, nhân viên, lực lượng các kênh bán, tổ công nghệ CĐS cộng đồng tại 10 điểm cầu cấp huyện, thành phố, thị xã.
(Ảnh: Dương Linh)
[NỘI DUNG KÝ KẾT]
1. Tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp và hướng dẫn triển khai thúc đẩy chữ ký số.
2. Tuyên truyền sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử.
3. Ra quân hướng dẫn triển khai thực hiện đăng ký chữ ký số cho cán bộ Đoàn, ĐVTN và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
4. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt (VIETTEL MONEY) cho bà con khi tham gia mua, bán hàng hóa tại các chợ, tiệm tạp hóa, các giao dịch dân sự khác.
5. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
6. Chuẩn hóa thông tin thuê bao và chuyển đổi công nghệ 2G lên 4G.
7. Viễn thông công ích (FTTH + Trả sau).
8. Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc đối với các dự án khởi nghiệp từ đoàn thanh niên.
9. Phối hợp trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.
Tuấn Hùng – Ban TTNTH

Trả lời