Phù Cát: Đoàn viên Thanh niên huyện Phù Cát đồng loạt ra quân hỗ trợ hộ người dân thực hiện chuyển đổi số

Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số trong thanh niên

Từ ngày 06/11 đến ngày 12/11/2023, huyện đoàn Phù Cát tiếp tục đẩy mạnh ra quân tại các xã hỗ trợ người dân cập nhật định danh mức độ 2, cài đặt VNeID, hướng dẫn  sử dụng cổng Dịch vụ công. Thông qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, năng động, sáng tạo, tiên phong của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện chuyển đổi số. Tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm về chuyển đổi số tại địa phương.

Qua đây cũng thể hiện vai trò trách nhiệm của cán bộ tại địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn thanh niên và Công an xã, thị trấn. Đồng thời, người dân được hỗ trợ và hiểu rõ hơn về những tiện ích và tiện lợi của VneID mang lại.

Trong thời gian tới, Huyện đoàn Phù Cát sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ sở Đoàn, đặc biệt là Đoàn các xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ra quân hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu mà Tỉnh đã giao, đồng thời góp phần cùng tuổi trẻ Bình Định thực hiện có hiệu quả công trình thanh niên “Tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số”.

Một số hình ảnh hoạt động:

Nhật Thuỳ

Trả lời