Phù Cát: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội Hội LHTN Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Hội Hội LHTN Việt Nam
Tính đến ngày 09/5/2024, huyện Phù Cát đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029; tại 18/18 đơn vị cơ sở Hội đạt 100% định hướng đã đề ra.

Công tác tổ chức Đại hội được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính dân chủ, đúng nguyên tắc, khoa học và trình tự theo hướng dẫn của Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam huyện. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên và thanh niên. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. 

Điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ này là: Ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức đại hội, Quét mã QR để lấy tài liệu, văn kiện đại hội; góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời, tạo ra không khí vui tươi, hiện đại cho đại hội. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn; tuyên dương các thanh niên làm kinh tế giỏi. Đại hội đã thể hiện không khí phấn khởi, nhiệt huyết, năng động sáng tạo của thanh niên trên từng lĩnh vực tạo nên khí thế và màu sắc thực sự của một ngày hội thanh niên Việt Nam. 

Có thể khẳng định rằng, sự thành công của Đại hội cấp cơ sở trong toàn huyện đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ủy ban Hội huyện Phù Cát; với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn cũng như tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ của hội viên, thanh niên các đơn vị. Sự thành công của Đại hội cấp cơ sở là tiền đề để tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Cát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 trong tháng 7 năm 2024./.

Khánh Duy

Trả lời