Phù Cát: Hội đồng Đội huyện chỉ đạo cho các Liên đội trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2023-2024

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Hội

Đại hội Liên đội là hoạt động thường niên vào đầu năm học nhằm đánh giá lại những thành tích mà Liên đội đã đạt được trong năm học trước và rút ra bài học kinh nghiệm, bàn những biện pháp, phương hướng cho năm học mới. Từ đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào, hoạt động Đội trong trường học.

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024, Hội đồng Đội huyện Phù Cát đã chỉ đạo cho các Liên đội trên địa bàn huyện đồng loạt tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2023-2024 (từ ngày 15/9-15/10/2023).

Đến nay đã có 43/43 Liên đội trên địa bàn huyện tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2023 – 2024 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Với chủ đề:
“Thiếu nhi Phù Cát
Chăm ngoan, học tốt
Tiếp bước cha anh”
Đại hội cũng đã tổng kết công tác Đội và Phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 & Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi để triển khai thực hiện trong năm học 2023-2024.
Đại hội Liên đội là hoạt động giáo dục chính trị, không chỉ định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đội mà còn có ý nghĩa giáo dục về vai trò, trách nhiệm của đội viên đối với phong trào chung. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong phong trào Đội và nhiệm vụ năm học; xây dựng Đội vững mạnh.
Một số hình ảnh Đại hội Liên đội
Yến Kha

Trả lời