Phù Cát: Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên ở cơ sở năm 2023

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội LHTN Việt Nam

Nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới. Với những mục đích đó, sáng ngày 22/8/2023 Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên ở cơ sở năm 2023”.

Đồng chí Lê Tấn Vinh – HUV – Bí thư Huyện đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Lê Tấn Vinh – HUV – Bí thư Huyện đoàn – Chủ tịch Hội LNTH Việt Nam huyện nhấn mạnh: “Đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở thường xuyên thay đổi, nhiều đồng chí chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn. Ngoài ra, năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp trong Huyện các đồng chí cán bộ Đoàn cấp cơ sở được bầu mới tại Đại hội nên việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên”. Đồng chí Lê Tấn Vinh còn đề nghị : “Các học viên phải chấp hành và thực hiện tốt nội quy của nhà trường, chương trình của lớp tập huấn đề ra; tiếp thu bài giảng một cách nghiêm túc, tham gia đầy đủ các buổi học tập trên lớp. Đồng thời mong muốn sau khi kết thúc lớp tập huấn, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò là những Thủ lĩnh thanh niên, những đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động của Đoàn và áp dụng những hành trang này vào hoạt động thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình trong thời gian tới, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị mình ngày càng vững mạnh và phát triển”.

Sau 03 ngày tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên ở cơ sở năm 2023” dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các đồng chí báo cáo viên và các đồng chí cán bộ Đoàn. Gần 100 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, thị trấn, Đoàn trực thuộc huyện và các đồng chí là Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố đã được trang bị nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích; thiết thực với những chuyên đề, nội dung phong phú, phù hợp với tình hình thực tế; góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong thời kỳ mới.

Khánh Duy

Trả lời