Huyện đoàn Phù Mỹ tổ chức ra quân cao điểm Thứ 7 tình nguyện – Ra quân hỗ trợ chuyển đổi số

Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số trong thanh niên

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong công tác chuyển đổi số, từ đầu quý 4/2023 đến nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phù Mỹ đã tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng loạt các hoạt động chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức ra quân cao điểm Thứ 7 tình nguyện – Ra quân hỗ trợ chuyển đổi số. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện DVC trực tuyến, cài đặt ứng dụng sổ sức khoẻ điện tử, ứng dụng thanh toán trực tuyến…

Để tiếp tục đưa công tác chuyển đổi số đi sâu hơn nữa vào đời sống xã hội, ngoài việc xây dựng các mô hình. Trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên thanh niên. Khi đoàn viên nhận thức và ứng dụng mạnh mẽ hơn việc chuyển đổi số vào hoạt động của đoàn và trong đời sống thì sẽ lan toả được mạnh mẽ ra cộng đồng xã hội.

Nhật Thuỳ.

Trả lời