Quy Nhơn: Hội nghị tập huấn về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em cho cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư năm 2023

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn-Hội đồng đội tỉnh Bình Định về việc tổ chức tập huấn về phòng chống xâm hại trẻ em cho cán bộ chủ chốt Đoàn cấp xã phường năm 2023. Chiều ngày 19/5/2023, Thành Đoàn Quy Nhơn phối hợp với Phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị tập huấn về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em cho cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư năm 2023.

Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí cán bộ chủ chốt Đoàn phường, xã được nghe báo cáo viên Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên phòng Dân số-KHH Gia đình TP. Quy Nhơn trao đổi về các kiến thức về phòng chống xâm hại trẻ em cũng như kỹ năng cơ bản về phòng chống xâm hại ở trẻ em để các đơn vị phường xã nắm về triển khai trong dịp hè cho các em thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị.

Vi Vi

Trả lời