Quy Nhơn: Kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh Hội LHTN Việt Nam

Thực hiện Kế hhạch số 55-KH/ĐTN ngày 02/10/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn Quy Nhơn về việc kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Từ ngày 23/10-30/10/2023, Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành lập 02 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra và đánh giá toàn diện các mặt về công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh Thiếu nhi năm 2023, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể như sau: việc cụ thể hoá, triển khai, chỉ đạo thực hiện các phong trào hành động và thực hiện các chỉ tiêu trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2023.

Hoạt động nhằm đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh Thiếu nhi tại địa phương và thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2023 của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

 

 

     Huỳnh Võ Hùng

Trả lời