Quy Nhơn: Phiên tòa giả định về chuyên đề “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”

Tin tức 2017
Nhằm tuyên truyền Pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cho các bạn ĐVTN, học sinh và nhân dân, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tối ngày 01/3/2018, tại UBND phường, Đoàn phường Ngô Mây đã phối hợp với Chi đoàn Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức Phiên tòa giả định về chuyên đề “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.
Phiên tòa thu hút gần 500 lượt ĐVTN, học sinh và nhân dân tham gia. Qua đó đã tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự cũng như trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.


Trả lời