Quy Nhơn: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 – 2025 của Đảng bộ Tỉnh Bình Định

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội LHTN Việt Nam
Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 07/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 – 2025 của Đảng bộ tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 157/KH-MTTQ-BTT, ngày 25/3/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quy Nhơn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 – 2025 của Đảng bộ tỉnh Bình Định. Ngày 02/5/2024, Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 – 2025 của Đảng bộ tỉnh Bình Định tại Hội trường C – Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố Quy Nhơn cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố.
Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn đã báo cáo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.
Thông qua việc học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức từ đó phát huy ý thức, trách nhiệm của bản thân, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục sự nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, cống hiến xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.
Vi Vi

Trả lời