Quy Nhơn: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN quý I, tổng kết Tháng Thanh niên và triển khai Học tập 02 Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hội LHTN Việt Nam

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Quy Nhơn năm 2023; nhằm đánh giá kết quả đạt được những kết quả đạt được trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi quý I. Sáng ngày 30/3/2023, Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN quý I, tổng kết Tháng Thanh niên và triển khai Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 tại Phòng họp Khối Mặt trận – Đoàn thể thành phố.

Chủ trì Hội nghị có Đ/c Nguyễn Lương Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Quy Nhơn, Đ/c Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Quy Nhơn và sự tham gia của các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn Quy Nhơn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã báo cáo sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN quý I; tình hình cập nhật quản lý đoàn viên, tình hình thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2022- 2027; góp ý dự thảo bảng điểm Công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố năm 2023.

Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Quy Nhơn đã báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 với nội dung: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; Chuyên đề học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các bạn ĐVTN, cán bộ đoàn chủ chốt.

Nhân dịp này, Thành đoàn Quy Nhơn đã khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2023.

Vi Vi

Trả lời