Tây Sơn: Mô hình mới, hiệu quả trong thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên

Gương, mô hình tiêu biểu

Sinh hoạt chi đoàn định kỳ là hoạt động bắt buộc theo quy định chung của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn chưa thu hút được đoàn viên. Điều dễ nhận thấy trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, nhất là chi đoàn địa trên bàn nông thôn, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia rất ít, dẫn đến việc triển khai các phần việc, công trình thanh niên, tuyên truyền, vận động thanh niên rất khó khăn. Nguyên nhân là do các buổi sinh hoạt chi đoàn còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn cả về nội dung lẫn hình thức. Thêm vào đó, phần lớn đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa nên khó tập hợp đoàn viên, thanh niên để sinh hoạt.

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn tại khu dân cư, trong đó có mô hình “Sinh hoạt chi đoàn liên kết xã với xã”, mô hình được triển khai thực hiện trong năm 2020 và có những kết quả khả quan. Với mô hình này, các chi đoàn tại những xã liền kề nhau sẽ tiến hành tổ chức sinh hoạt thông qua các hoạt động, phần việc cụ thể để hỗ trợ cho một đơn vị cụ thể như thực hiện các công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện tại chỗ; thông qua các hoạt động chung đó để lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các nội dung của Đoàn, kết hợp với tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ cho đoàn viên, thanh niên.

Với cách làm này, trong năm 2022 công tác thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện có sự thay đổi rõ nét, có thể tập hợp, thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia, dễ dàng cho việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cũng như tuyên truyền, vận động cho đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên, thanh niên, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện tây Sơn ngày càng vững mạnh.

Trong những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ nhân rộng và phát triển mô hình trên địa bàn toàn huyện, chú trọng vào những đơn vị được phân công kết nghĩa trong nhiệm kỳ và những đơn vị có vị trí địa lý gần kề nhau nhằm tạo ra tính mới để thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn.

Công Vinh

Trả lời