Tây Sơn: Ra mắt mô hình Không gian đọc sách

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022). Liên đội trường Tiểu học Võ Xán 1 xây dựng “Không gian đọc sách” cho các em đội viên, học sinh tại trường với khẩu hiệu “Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt – Một người bạn tốt cho ta một điều hay”.

Không gian đọc sách nhằm góp phần đưa “Văn hóa đọc” trở thành thói quen cho các bạn đội viên, học sinh biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý của từng em. Đồng thời giúp các em học tập những gương tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học… để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức hình thành nhân cách của các em.

Việc tạo ra “Không gian đọc sách” mới, khang trang, thu hút các em học sinh đến đọc sách. Mô hình ra đời giúp phát triển thói quen đọc sách, tạo môi trường trao đổi kiến thức thuận lợi, giúp học sinh phát triển nhiều kỹ năng mềm khác ngay khi còn ngồi ghế nhà trường.
Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các em nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Công Vinh

Trả lời