Tây Sơn: Tổ chức Chương trình Tháng ba biên giới

Hoạt động cấp huyện Hội LHTN Việt Nam

Sáng ngày 07/3/2023, tại xã Tây Xuân, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức hoạt động nằm trong Chương trình Tháng ba biên giới năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực như: Tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã; trồng mới, tạo cảnh quang môi trường tại trụ sở UBND xã và tiếp tục ra quân hỗ trợ người dân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và tích hợp điện danh điện tử tại thôn Phú An, xã Tây Xuân. 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực và cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, qua đó giáo dục và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, hội viên về biên giới, biển đảo, truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc… qua đó nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn huyện.

Lâm Sơn

Trả lời