Thị đoàn Hoài Nhơn: Ra mắt Hợp tác xã Thanh niên Hoài Phú

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên Khời nghiệp, lập nghiệp

Sáng 01/3/2022, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp với Đoàn xã Hoài Phú tổ chức ra mắt Hợp tác xã Thanh niên Hoài Phú.         

Tại buổi ra mắt đã thông qua Điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh, nhân sự và thảo luận, định hướng phương án sản xuất kinh doanh, mục tiêu và chiến lược phát triển của Hợp tác xã. Theo đó, Hợp tác xã Thanh niên Hoài Phú gồm 07 thành viên do ông Trần Mạnh Quang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã.

Hợp tác xã sẽ hoạt trên các lĩnh vực và ngành nghề chủ yếu như: nuôi trồng thủy sản nội địa, hỗ trợ làm dịch vụ câu cá, săn bắn giải trí; góp phần tạo việc làm cho thanh niên, hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên trong phát triển theo chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thị đoàn, Hội LHTN Việt Nam thị xã Hoài Nhơn hỗ trợ 200kg cá giống hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp cho thành viên Hợp tác .

Hoan Ngọc – Thị đoàn Hoài Nhơn

Trả lời