Thị đoàn Hoài Nhơn: Ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện – Hãy làm sạch biển”

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2021, sáng ngày 27/11/2021, tại bãi biển Tăng Long 2, phường Tam Quan Nam, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp với Đoàn phường Tam Quan Nam ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện – Hãy làm sạch biển”, dọn vệ sinh, thu gom rác thải dọc bãi biển, trả lại cho bãi biển vẻ xanh – sạch – đẹp như vốn có.

Chiến dịch “Ngày thứ 7 tình nguyện – Hãy làm sạch biển thu hút hơn 30 đoàn viên, thanh niên phường Tam Quan Nam tham gia dọn vệ sinh, làm sạch trên 01km dọc bờ biển Tăng Long 2, phường Tam Quan Nam và thu gom được trên 100kg rác thải.

Các hoạt động bảo vệ môi trường được Thị đoàn Hoài Nhơn thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện nhằm phát huy có hiệu quả vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động thiết thực của chiến dịch “Hãy làm sạch biển – Ngày thứ 7 tình nguyện” góp phần giáo dục và từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng lối sống đẹp, văn minh và thể hiện tính xung kích của đoàn viên, thanh niên vì cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực xây dựng thị xã Hoài Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung sáng – xanh – sạch – đẹp.

Trung Việt – Thị đoàn Hoài Nhơn

Trả lời