Thông báo thi tuyển công chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023

Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh Hoạt động Hội Hội LHTN Việt Nam Hội Sinh viên Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/BTCTU ngày 9/5/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023; Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển công chức như sau:

(Kế hoạch được đăng tải ở mục văn bản     hoặc tại đây)

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Điều kiện đăng ký

Người đăng ký dự thi phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 3/1/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, cụ thể:

– Có một quốc tịch là Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

2. Tiêu chuẩn

– Có tinh thần yêu nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với các chuyên ngành phù hợp vị trí dự thi;

– Độ tuổi không quá 25 tuổi (sinh từ năm 1998 trở lại đây).

– Có ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.
3. Trường hợp không được đăng ký dự thi

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
1. Số lượng: 35 chỉ tiêu.
2. Ngạch công chức: Ngạch chuyên viên.

(Phụ lục chi tiết kèm theo tại đây)

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu tại đây) hoặc tại cơ quan Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thuộc Tỉnh ủy Bình Định.

2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

3. 02 ảnh 3x4cm chụp trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).

4. 05 bì thư có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại của người dự thi tuyển (để báo tin).

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ (ghi rõ địa chỉ số nhà hoặc tổ, thôn, xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương). Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Lưu ý:

– Người dự thi tuyển chỉ nộp hồ sơ đăng lý dự thi tại một vị trí việc làm cần tuyển; nếu đăng ký từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại, không đưa vào danh sách dự thi và không được dự thi tuyển.

– Trường hợp người dự thi có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự thi thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ

Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển kể từ ngày 12/5/2023 đến hết ngày 11/6/2023, trong giờ hành chính (trừ thứ bảy, chủ nhật).
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

– Từ ngày 14/6/2023 đến ngày 19/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy gửi hồ sơ thi tuyển công chức về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Chính sách – Đào tạo) để tổng hợp.

V. THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI
1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Thời gian thi: Dự kiến trong tháng 6 năm 2023.
3. Địa điểm thi: Dự kiến tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Thời gian thi, địa điểm thi sẽ có thông báo cụ thể sau.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và cá nhân có nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức được biết. Thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Chính sách – Đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, số điện thoại: 0256 3822377.

Trả lời