Tỉnh đoàn Bình Định cử 06 đại biểu tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến lần thứ IV tại Hà Nội

Tin tức 2017
Diễn ra trong 2 ngày (28-29/8), Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV là nơi tuyên dương các điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2014 – 2016, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới.
Về dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần này có 445 đại biểu thanh niên tiên tiến, đại diện cho các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân trẻ, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên các dân tộc, tôn giáo, thanh niên ngoài nước, cán bộ Đoàn tiêu biểu, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu.

Trong thời gian Đại hội, các đại biểu đã dâng hương, báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham dự Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội; tham gia 5 diễn đàn về các chủ đề “Thanh niên hội nhập”, “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên rèn đức”, “Thanh niên khởi nghiệp” và “Thanh niên sáng tạo”; trồng “Vườn cây thanh niên tiên tiến” và giao lưu trực tuyến các gương mặt tiêu biểu của Đại hội tại trụ sở báo Tiền Phong và báo Thanh Niên…

Trả lời