Tỉnh đoàn Bình Định hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế năm 2022

Hoạt động cấp tỉnh Khời nghiệp, lập nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Trong năm 2022, Tỉnh đoàn Bình Định đã hỗ trợ mô hình của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phát triển kinh tế đạt được những hiệu quả tích cực.

Anh Bùi Ngọc Thanh nhận hỗ trợ của Tỉnh đoàn (người đứng ở giữa)

 Ngày 28/10/2022, tại Hội nghị tư vấn thành lập, hỗ trợ kết nối phát triển các sản phẩm của Hợp tác xã thanh niên, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 300 cây giống cho anh Bùi Ngọc Thanh là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số với mô hình trồng măng tây tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn hỗ trợ anh Thanh gói dịch vụ từ Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì và đăng ký nhãn hiệu cho dự án của anh với tổng giá trị 10 triệu đồng.

Kim Thoa

Trả lời