Tỉnh đoàn hỗ trợ vốn cho dự án thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khời nghiệp, lập nghiệp

Những năm qua, công tác đồng hành cùng các thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm, thực hiện, góp phần giúp thanh niên ra sức phấn đấu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, nhiều mô hình khởi nghiệp trong thanh niên trên cơ sở ứng dụng nền tảng khoa học kỹ thuật ngày một nhiều hơn, nhiều bạn trẻ mạnh dạn phát triển các ý tưởng kinh doanh có tính khả thi, mạnh dạn vay vốn để triển khai các mô hình sản xuất, chăn nuôi và đã có những thành công bước đầu.

Ngày 24/12/2021, Tỉnh đoàn đã đã trao quyết định giải ngân vốn từ nguồn vốn Quỹ Thanh niên Bình Định khởi nghiệp, lập nghiệp cho Dự án vay vốn mở rộng quy mô sản xuất Công ty cửa Quy Nhơn cho anh Trương Quốc Việt tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn với số vốn vay hỗ trợ 200 triệu đồng.

Trả lời