Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022

Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoạt động Hội Hội Sinh viên Việt Nam

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022; nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học của các trường đại học, cao đẳng.

Từ ngày 27 – 29/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học, năm học 2021 – 2022 của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tham dự các buổi kiểm tra có các đồng chí là Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và đại diện các ban của Tỉnh đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; Ban Thường vụ Đoàn trường; Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường.


Mở đầu hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra trình bày những vấn đề về cách thức làm việc, kiểm tra và chỉ ra một số điểm mới đối với công tác đánh giá, kiểm tra năm 2021-2022. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng đưa ra những nhận xét, kiến nghị và đặt ra các câu hỏi liên quan đến bản báo cáo và các hoạt động diễn ra tại các đơn vị trong năm học vừa qua.

Thông qua việc trình bày báo cáo về thực trạng quản lý Đoàn viên, Hội viên các mô hình hoạt động trọng điểm cũng như các kết quả đạt được trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022, đại diện Đoàn trường tích cực phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đưa ra kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn kiểm tra.
Nhìn chung, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường vụ Đoàn trường đối với công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học vừa qua. Ngoài ra, cần chú ý một số vấn đề về phương hướng hoạt động cho Đoàn, Hội trong thời gian tới, đặc biệt là về công tác giáo dục đòi hỏi sự cố gắng phát huy chủ trương các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật bằng cách lồng ghép giáo dục vào các hoạt động, sự kiện…

Huyền Trang

Trả lời