Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2022

Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực để giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhiều chương trình được tổ chức quy mô, mang lại hiệu quả rõ rệt, xem đây và một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong việc đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Kết quả đến nay đã có 9.564 thanh niên được giới thiệu việc làm trong năm 2022, vượt chỉ tiêu so với phân bổ từ Trung ương Đoàn, các hoạt động cụ thể như:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai mô hình “Tiếp sức việc làm”, hỗ trợ cho thanh niên địa phương tại các tỉnh phía nam về quê tránh dịch sau đợt dịch Covid-19, kết quả đã phối hợp khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp trên  địa bàn tỉnh, qua đó đã kết nối 207 thanh niên tham gia đăng ký ứng tuyển và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh như: Công ty TNHH Thiết đồng; Công ty TNHH MTV Tiến cao Đạt; Công ty TNHH Thương mại Tân Sài Gòn;Công ty TNHH XK Chấn Thành; Công ty CP Becamex Bình Định; Công ty TNHH Hoàng Phát, Công ty CP Du lịch biển Maia…

Tổ chức tổ chức sàn giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ thanh niên sau COVID-19 và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên năm 2022. Tham gia sàn giao dịch có 15 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động với hơn 200 chỉ tiêu việc làm ở nhiều loại hình, ngành nghề. Sàn giao dịch thu hút 513 đoàn viên, thanh niên tham gia tìm kiếm việc làm, tư vấn định hướng nghề nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động hỗ trợ thanh niên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2022. Tham gia phiên giao dịch có 14 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động với hơn 200 chỉ tiêu việc làm ở nhiều loại hình, ngành nghề. Phiên giao dịch thu hút 311 đoàn viên, thanh niên tham gia tìm kiếm việc làm, tư vấn định hướng nghề nghiệp, bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19.

 

Tổ chức Chương trình truyền thông tư vấn học nghề, việc làm, xuất khẩu lao động cho hơn 1.200 thanh niên xuất ngũ năm 2022 tại các địa phương trên toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo cho các huyện, thị, thành đoàn chủ động triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên tại địa phương, kết quả đã có hơn 7.332 lượt đoàn viên, thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng chủ động ứng dụng ứng dụng công nghệ trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên thông qua sử dụng mã QR và ứng dụng i-HR; hướng dẫn, vận động đoàn viên, thanh niên có nhu cầu tư vấn hướng nghiệp, tìm việc làm tải app và tạo lập tài khoản i-HR (user). Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị về app i-HR. Đẩy mạnh triển khai app i-HR gắn với việc đăng ký, tạo lập tài khoản quản trị cấp tỉnh, cấp huyện trong hệ thống i-HR, tạo lập user người lao động, user doanh nghiệp, user cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Với kết quả bước đầu như trên, công tác đồng hành cùng thanh niên, hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế luôn được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh chú trọng triển khai, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, tiên quyết để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Trả lời