Tỉnh đoàn tổ chức chương trình triển lãm, kết nối, tiêu thụ các sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp thanh niên và diễn đàn chia sẻ kinh nghiệp khởi nghiệp, lập nghiệp

Khời nghiệp, lập nghiệp
Nhằm hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên, ngày 24/9/2023, tại huyện Vân Canh, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Chương trình triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp thanh niên và diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp lập nghiệp. Tại đây, từng đơn vị trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên như: Mật ong, các sản phẩm dược liệu, các sản phẩm trà, miến dong, măng, cam, bưởi, các sản phẩm OCOP… đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân tại các địa phương, đoàn viên thanh niên tham gia thăm quan, trải nghiệm.Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp lập nghiệp cũng đã thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên tham gia và lắng nghe học hỏi các kinh nghiệm từ các đơn vị để phát triển các mô hình khởi nghiệp của thanh niên tại địa phương.
Đây là dịp gặp gỡ giữa người sản xuất trẻ và người tiêu dùng, giữa người dân với các tổ chức kinh tế. Đồng thời là cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản xuất giữa người dân với người dân. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho đoàn viên, thanh niên, người dân và phát triển kinh tế – xã hội.
Ban Phong trào

Trả lời