Tổ chức kiện toàn Hội đồng đội TNTP Hồ Chí Minh huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin tức 2017
Sáng ngày 25/12/2017 tại Hội trường khối mặt trận đoàn thể huyện, tổ chức kiện toàn Hội đồng đội TNTP Hồ Chí Minh huyện Hoài Ân nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng đội huyện đã đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2017-2022 đồng thời giới thiệu bầu ra 19 đồng chí vào thành viên Hội đồng đội.
Qua đó nhiệm vụ của Hội Đồng đội huyện trong nhiệm kỳ này là tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn và lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. 

Trả lời