Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên

Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số trong thanh niên Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoạt động Hội Hội LHTN Việt Nam Khời nghiệp, lập nghiệp

Ngày 26/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn Chuyên đề: Chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh cho hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên của tỉnh. Chuyên đề do Anh Nguyễn Nghĩa Vượng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vibook Việt Nam trình bày.

Chương trình tập huấn được đổ chức nhầm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên; qua đó góp phần thông tin, tuyên truyền, định hướng những cơ hội, thách thức, rủi ro đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp. Phát huy vai trò, thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, thúc đẩy tạo ra những kết quả đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Ban Phong trào

Trả lời