Trường THPT Số 2 Tuy Phước tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy dành cho giáo viên trẻ

Chưa được phân loại

Nhằm nâng cao nghiệp vụ và chất lượng giảng dạy trong nhà trường, Chi đoàn giáo viên trường THPT Số 2 Tuy Phước tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

 

 

Tại buổi tập huấn, các giáo viên trẻ được tiếp cận với nhiều kỹ năng, mô hình giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin khác nhau: ứng dụng lồng ghép video trong trình chiếu Powerpoint, ứng dụng công cụ vẽ tạo sơ đồ giảng dạy,….

Thông qua buổi tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, các giáo viên trẻ đã nâng cao hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và từ đó nâng cao chất lượng dạy và học hơn.

Trả lời