Tuổi trẻ An Lão chào mừng Đại hội Đảng: Huyện đoàn An Lão tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX và nghe chuyên đề đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chào mừng Đại hội Đảng Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Sáng ngày 06/10/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc; đồng chí Đinh Văn Nghin – Bí thư Huyện đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn đã tham gia ý kiến làm rõ thêm những thành tựu, hạn chế và các bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm tới, các chính sách thu hút; đào tạo ghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn và các chính sách phát triển ngành nông nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn…

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhằm mục đích phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong Huyện, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Huyện An Lão đối với đại hội Đảng các cấp.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe báo cáo về những biểu hiện của “nhạt Đảng, khô Đoàn”, nguyên nhân và những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện, đấu tranh trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các biểu hiện của Tự diễn biến – Tự chuyển hóa trong một bộ phận Đảng viên biến chất.

 Ánh Duyên – Huyện đoàn

Trả lời