Tuổi trẻ An Nhơn góp sức xây dựng nông thôn mới

Hoạt động cơ sở

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên là rất lớn và có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là lực lượng xung kích trong vận động, tuyên truyền thanh niên nông thôn xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện tại địa phương.
Qua 10 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ An Nhơn xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã An Nhơn đã đảm nhận thực hiện được 290 công trình thanh niên với trị giá trên 3 tỷ đồng, 1.870 phần việc thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; giới thiệu và tuyên dương 65 gương thanh niên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. X ây dựng 04 ngôi nhà nhân ái với tổng giá trị trên 250 triệu đồng. Bê tông hóa đường 1.285 mét đường giao thông nông thôn tại Nhơn Thọ, Nhơn Phong, Nhơn Hậu, Nhơn An; tổ chức 04 đợt ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến sông trên địa bàn xã Nhơn An, Nhơn Phong với sự tham gia của 1.560 ĐVTN, huy động 350 ĐVTN tham gia củng cố hệ thống kênh mương nội đồng, khắc phục sa bồi thủy phá trên địa bàn xã Nhơn Khánh và Nhơn Phúc, Nhơn Tân, Nhơn Hậu… tổ chức 257 ngày Chủ Nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, thu gom trên 120 tấn rác; vận động được trên 6,9 tỷ đồng xây dựng Cầu Hòa Phong, xã Nhơn Mỹ và Cầu Bạn Núi xã Nhơn Phong.
Bên canh đó, qua gần 10 năm triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ An Nhơn chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ thị xã đã phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền và các hoạt động thiết thực, đạt được nhiều kết quả khả quan. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Từ ngày phát động đến nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của việc xây dựng NTM để thanh niên và nhân dân hiểu về tầm quan trọng của chương trình xây dựng xã NTM. Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, về công tác bảo vệ môi trường, các nghị quyết và quyết định xây dựng nông thôn mới bằng các hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, hội thi, liên hoan văn nghệ, các buổi sinh hoạt chi đoàn… với hơn 6.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
Với mục tiêu giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đồng thời cũng góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng NTM, Thị đoàn An Nhơn đã có nhiều phương pháp nhằm khuyến khích, giúp đỡ đoàn viên phát triển kinh tế như: quản lý hoạt động của 25 tổ vốn vay với mức dư nợ hiện nay trên 26 tỷ đồng. Thành lập 01 CLB Thanh niên làm kinh tế giỏi thị xã với 24 thành viên là các thanh niên làm kinh tế tiêu biểu trên địa bàn thị xã. Phối hợp giải ngân cho 03 thanh niên vay nguồn vốn 120 và Qũy thanh niên lập nghiệp tỉnh Bình Định số tiền 710 triệu đồng để khởi nghiệp. Phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX An Nhơn mở 32 lớp đào tạo nghề, dạy nghề ngắn hạn cho 1.058 thanh niên tại nông thôn, tổ chức 12 chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm 1215 thanh niên nông thôn.
Có thể nói những thành quả đã đạt được trong xây dựng NTM là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có sự chung tay đóng góp của thanh niên, đặc biệt là các tiêu chí có liên quan đến cảnh quan môi trường và các thiết chế văn hóa. Trong thời gian tới, Thị đoàn An Nhơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM. Tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thanh niên nông thôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm… Chỉ đạo các cơ sở Đoàn duy trì các mô hình dân vận khéo đã đăng ký thực hiện, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Vận động các nguồn lực sẵn có để tham gia thực hiện và củng cố các tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 17 về Môi trường bằng các hoạt động cụ thể. Duy trì tổ chức các giải đấu TDTT, Hội thi, hội diễn văn nghệ…. nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho ĐVTTN nông thôn; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên khích lệ tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu đề ra….

Quỳnh Sa – Thị đoàn An Nhơn

Trả lời