TUỔI TRẺ BÌNH ĐỊNH RA QUÂN NGÀY CAO ĐIỂM “XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH” NĂM 2024

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động cấp huyện Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Sáng 9/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện “Xây dựng đô thị văn minh”.
Tại ngày cao điểm “Xây dựng đô thị văn minh”, tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa gồm: Ra quân xoá các điểm đen rác thải bảo vệ môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, các biển quảng cáo sai quy định, hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng các điểm tập kết rác, trao tặng thùng rác cho nhân dân, đường cây, vườn hoa thanh niên, vẽ tranh bích hoạ tuyên truyền, tuyến đường “Thanh niên tự quản về an ninh, trật tự”, tuyến đường “Thanh niên sáng – xanh – sạch – đẹp”.
Với các hoạt động hết sức ý nghĩa của tuổi trẻ toàn tỉnh, hoạt động thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh cần được tiếp tục triển khai kiên trì, thường xuyên, từ đó, tạo được sự thay đổi tích cực, lan tỏa rộng rãi trong các đối tượng thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, hướng tới việc hình thành ý thức tự giác về xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, lành mạnh trong mỗi bạn trẻ, mỗi người dân.
Bảo Phúc – Ban Phong trào

Trả lời