Hoài Nhơn: Ra quân tuyên truyền thanh niên sử dụng dịch vụ công, thanh toán điện tử; đăng ký tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID của Bộ Công an

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17/12/2022, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Đoàn phường Hoài Thanh tổ chức Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho Tổ thanh niên công nghệ số cộng đồng và Ra quân tuyên truyền đăng ký tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID của Bộ Công an đến đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn phường.

Tại buổi ra quân, Tổ thanh niên Công nghệ số cộng đồng đã triển khai tuyên truyền, phát tờ rơi (Infographic do Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư cung cấp) và tư vấn, thông tin các nội dung cơ bản về cách thức đăng ký; lịch trình cấp Tài khoản định danh điện tử của cơ quan Công an thị xã; thao tác kích hoạt khoản trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an cùng những tiện ích mà Tài khoản định danh điện tử mang lại.

Trước đó, tại buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ Đoàn thuộc Tổ thanh niên Công nghệ số cộng đồng phường Hoài Thanh đã được phổ biến các nội dung tuyên truyền về định danh điện tử; các kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, lan tỏa thông tin; cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày thanh niên Bình Định cùng hành động do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động. Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Hoài Nhơn đã góp phần tăng cường công tác chuyển đổi số cộng đồng và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Trung Việt

Trả lời