Tuổi trẻ Quy Nhơn: Hội nghị triển khai Luật Thanh niên 2020 cho 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên

Gương, mô hình tiêu biểu Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Quy Nhơn tham dự Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 24/11/2021, Tuổi trẻ Quy Nhơn tham dự Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Quy Nhơn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ Thường trực tại cơ quan Thành đoàn Quy Nhơn. Cùng với đó, Thành đoàn cũng đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc tạo các điểm cầu tại địa phương, đơn vị và tuyên truyền, vận động ĐVTN theo dõi livestream trên kênh Fanpage Tuổi trẻ Bình Định.

Tuổi trẻ Quy Nhơn tham dự Hội nghị triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Tham gia Hội nghị, các đồng chí Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã được nghe đồng chí Lê Minh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Bình Định báo cáo khái quát về Luật Thanh niên năm 2020 và những điểm mới cơ bản được sửa đổi trong luật này so với Luật Thanh niên năm 2005.

Đây là hoạt động thiết thực, cần thiết nhằm giúp cho các cấp bộ Đoàn, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn nữa về Luật và nhận thức được trách nhiệm trong việc triển khai Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn Hòa – Thành đoàn Quy Nhơn

Trả lời