Tuổi trẻ Tuy Phước tình nguyện sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đi bầu cử

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Những ngày này, khi cả huyện rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì cũng là lúc các Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ bầu cử của các xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh các hoạt động, tuyên truyền để người dân đi bầu cử đúng ngày, đúng giờ.

Với phương châm “Thanh niên sẽ là một cử tri gương mẫu, một tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử tại địa phương”; Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trên toàn huyện tổ chức ra quân truyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến các ĐVTN đủ tuổi, lần đầu tham gia bầu cử về quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc bỏ phiếu bầu đại biểu đại diện cho quyền lợi của nhân dân.

Kết quả, các cấp bộ đoàn đã tổ chức ra quân 15 đợt tuyên truyền với nhiều hình thức như: Tổ chức tuyên truyền lưu động; phát bài tuyên truyền trên loa phát thanh địa phương; phát tờ rơi; thành lập các đội thanh niên tình nguyện đến từng thôn để tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân tham gia bầu cử. Ngoài ra các cơ sở đoàn đảm nhận phụ trách và phân công ĐVTN quản lý trật tự, hướng dẫn người dân bỏ phiếu tại các điểm bầu cử vào ngày 23/5/2021 sắp đến.

Thời gian tới, Tuổi trẻ Tuy Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN, hiểu rõ ý nghĩa của hoạt động bầu cử, thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

Nguyễn Bảy – Huyện đoàn Tuy Phước

Trả lời