Vân Canh: Hội thi "Giáo viên làm TPT Đội giỏi"

Tin tức 2017
Ngày 22-23/5/2015, huyện đoàn Vân Canh phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp huyện lần thứ I, năm học 2014 – 2015 thu hút 8 đồng chí TPT Đội đăng ký tham gia dự thi.
Các thí sinh trải qua 4 phần thi: Bài sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học; bài thi đánh giá sự hiểu biết về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phong trào, cuộc vận động…(gọi là bài thi kiểm tra năng lực); phần thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội và phần thi năng khiếu.

Kết quả: có 3 đồng chí được cấp giấy chứng nhận Giáo viên – TPT Đội giỏi, trong đó giải ba thuộc về đồng chí Huỳnh Ngọc Bảo – TPT Đội trường THCS Thị trấn, 2 giải khuyến khích thuộc về đồng chí Lê Minh Ơn – TPT Đội trường TH Số 1 Thị trấn, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan – TPT Đội trường TH Canh Hòa.
 

Trả lời