Vân Canh: Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chưa được phân loại Gương, mô hình tiêu biểu Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), sáng ngày 19/5/2020, tại Hội trường Khối Dân vận – Mặt trận huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vân Canh tổ chức Hội nghị điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp huyện năm 2020 và hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

Hội nghị đã đánh giá  kết quả trong 04 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII của tuổi trẻ huyện nhà. Bốn năm qua, với nhiều cách làm sáng tạo, trách nhiệm cao, cán bộ Đoàn và tuổi trẻ huyện Vân Canh đã đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó đã có nhiều tấm gương điển hình trong làm theo lời Bác. Tại hội nghị, 16 đại biểu thanh niên tiêu biểu đã được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thiếu – UVTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Thị Thủy – HUV, Bí thư Huyện đoàn cũng đã triển khai một số nội dung chủ yếu và định hướng các tiêu chí để xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Vân Canh thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng và lối sống văn hóa, có ý thức pháp luật, tiên phong hàng động và sáng tạo không ngừng, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Các cơ sở Đoàn tùy theo đặc điểm của mỗi địa phương, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên mà lựa chọn những giá trị cốt lõi, phù hợp để định hướng, vận động thanh niên phấn đấu, rèn luyện. Thông qua Cuộc vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn ra mắt Câu lạc bộ Lý Luận trẻ cấp huyện giai đoạn 2020 – 2020, gồm 20 thành viên là những cán bộ Đoàn chủ chốt của các cơ sở đoàn trực thuộc Huyện đoàn. Câu lạc bộ ra đời nhằm góp phần hiệu quả vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, ĐVTN, đồng thời, thông qua sinh hoạt của CLB, Huyện đoàn sẽ nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Huyện đoàn Vân Canh

Trả lời