Vân Canh: Tuổi trẻ ra quân đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ II, năm 2022

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong triển khai các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 29/5/2022, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn ra quân đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ II, năm 2022.

Ra quân “Ngày Chủ Nhật xanh” lần II, năm 2022 đã thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên của 16 cơ sở Đoàn trong toàn huyện tham gia; các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa với các việc làm thiết thực như: Tổ chức triển khai các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại nơi sinh hoạt, cơ quan, đơn vị nơi công tác, học tập, làm việc; phát quang bụi rậm; thu gom và xử lý trác thải tại các điểm đen; chăm sóc các công trình đường hoa thanh niên; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa cây cảnh,…

Đây là chuỗi hoạt động thiết thực của tuổi trẻ huyện nhà hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ngày chủ nhật xanh đã và đang được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng nhiệt tình trên quy mô ngày càng rộng khắp. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Vân Canh góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên về tham gia bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm, cải thiện môi trường sống và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Như Sương

Trả lời