Vĩnh Thạnh: Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Thanh niên năm 2024

Đối thoại Hoạt động cấp huyện

Sáng ngày 29/3/2024 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức đối thoại với thanh niên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Tấn Thành – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đặng Viết Phi-UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, lãnh đạo các cơ quan, ngành thuộc huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cùng 100 đồng chí cán bộ đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện.

Tại buổi đối thoại, đã có gần 11 lượt câu hỏi kiến nghị của đoàn viên, thanh niên gửi tới lãnh đạo huyện, tập trung vào các nhóm vấn đề các chính sách về học tập, nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng, phát triển thể chất, đào tạo nghề và giải quyết, việc làm cho thanh niên; chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu hút trí thức trẻ phục vụ huyện nhà và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc chuyển đổi số tham gia phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, lắng nghe ý kiến của thanh niên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành đã trực tiếp trao đổi một số nội dung, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của thanh niên. Đối với những nội dung, vấn đề trong thẩm quyền, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành liên quan giải quyết ngay, trong thời gian sớm nhất hoặc nêu rõ thời gian, tiến độ xử lý để thanh niên yên tâm lập thân, lập nghiệp.

Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo huyện gặp gỡ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, qua đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

Trả lời