Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, ngày 22/6/2022, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mận – Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng với 160 cán bộ đoàn chủ chốt trực thuộc Đoàn Khối.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo Bác về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng đủ năng lực tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng thời, nhấn mạnh ĐVTN, đặc biệt là cán bộ Đoàn phải luôn giữ vững lòng gan dạ, ý chí hăng hái, tinh thần công tác tốt, đi đầu trong mọi phong trào cách mạng, biết trình tự ưu tiên, sáng tạo, đổi mới trong công việc; thường xuyên trau dồi kiến thức, đạo đức chính trị, thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trong tình hình mới với phương châm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”.

Đây là nội dung quan trọng để định hướng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên luôn có tinh thần tự học hỏi, đổi mới bản thân thực hiện tốt các nhiệm vụ, chung tay thực hiện mục tiêu chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong tình hình mới.

Huy Hoàng

Trả lời