ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT TRONG TUỔI TRẺ LLVT TỈNH

Gương, Mô hình tiêu biểu
Đoàn viên thanh niên BCH Quân sự tỉnh tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua Bộ Chỉ huy Quân tỉnh đã phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến mô hình, vật chất huấn luyện trong toàn LLVT tỉnh. Đây thật sự là một trong những giải pháp then chốt, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị; phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh được rèn luyện và thể hiện mình.

Có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến mô hình, vật chất huấn luyện đã thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn LLVT tỉnh. Trong đó, phải kể đến lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên LLVT tỉnh đã tích cực tham gia, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, do đó đã có nhiều sản phẩm, công trình được thủ trưởng BCHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, được lựa chọn tham gia dự thi cấp Quân khu.

Đến nay, qua 5 lần Hội thi Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được tổ chức ở BCHQS tỉnh, tuổi trẻ trong toàn LLVT tỉnh đã có 29 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ có khả năng ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, thiết bị sửa chữa vũ khí, khí tài trang bị xe – máy… của LLVT tỉnh.

Nổi bật nhất trong các sáng kiến tham gia dự thi qua 5 lần BCHQS tỉnh tổ chức của tuổi trẻ LLVT tỉnh đó là đề tài Mô hình thiết bị tạo bia ẩn hiện – dùng trong huấn luyện bài 2 súng tiểu liên AK của tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn Đại đội Trinh sát – Đoàn Cơ sở Phòng Tham mưu đạt gải B ở Hội thi cấp BCHQS tỉnh; được lựa chọn cử đi dự Hội thi cấp quân khu và tham gia Ngày hội “Sáng tạo trẻ” toàn Quân khu đạt giải khuyến khích. Mô hình thiết bị tạo bia ẩn hiện – dùng trong huấn luyện bài 2 súng tiểu liên AK được hoạt động trên nguyên lý nén khí bít tông – xi lanh, thông qua hệ thống đóng mở van điện tử có thiết bị điều khiển từ xa. Hệ thống dễ làm, kinh phí đầu tư thấp so với hệ thống hiện hành, bố trí nhanh gọn dễ sử dụng và tiện lợi. Có thể sử dụng ở tất cả các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị chưa có trường bắn chính quy và các đơn vị chưa có điều kiện kinh phí để lắp đặt hệ thống điều khiển bia bằng điện do đó đang được BCHQS tỉnh nghiên cứu để đưa vào áp dụng rộng rãi trong huấn luyện bài 2 súng tiểu liên AK đối với các đơn vị độc lập, các đơn vị địa phương (LLVT các huyện, thị, TP) chưa có trường bắn chính quy, việc bố trí thao trường luyện tập cho huấn luyện bài 2 súng tiểu liện AK gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, còn có các sáng kiến tiêu biểu như: Giá chân súng phục vụ huấn luyện, diễn tập cho tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp của đồng chí Trung úy CN Nguyễn Đỗ Trung, Đảng viên trẻ, Chi đoàn QS huyện Phù Mỹ; Mìn đè, vướn nổ gắn thiết bị kiểm tra của đồng chí Thượng úy Lê Tín Sĩ, Đảng viên trẻ Chi đoàn cơ quan Phòng Tham mưu; Máy nạp đạn cho dây băng súng Trung liên của Chi đoàn Phòng Kỹ thuật…

Những kết quả trên thể hiện vai trò xung kích của tuổi trong LLVT tỉnh trong việc hưởng ứng phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” và cần tiếp tục duy trì, phát huy để đưa hoạt động nghiên cứu sáng kiến trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên ở từng cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của LLVT tỉnh.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng so với khả năng và tiềm lực hiện có thì những kết quả trên vẫn khá khiêm tốn về số lượng cũng như chất lượng các đề tài của tuổi trẻ LLVT tỉnh. Do đó để không ngừng nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong tuổi trẻ LLVT tỉnh thì từng cấp bộ đoàn phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên. Thường xuyên cập nhật các hoạt động thông tin khoa học – kỹ thuật quân sự cho mọi đối tượng cán bộ và ĐVTN trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời Ban Chấp hành Đoàn các cấp có chế độ quan tâm bồi dưỡng, khuyến khích, động viên kịp thời nhằm khơi nguồn đam mê sáng tạo của đội ngũ cán bộ trẻ, sĩ quan trẻ và ĐVTN trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Kịp thời phát hiện và tham mưu cho người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để có chính sách hỗ trợ và sự quan tâm đúng mức, từ đó phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm nghiên cứu của tuổi trẻ trong các cơ quan, đơn vị.

Tin tưởng rằng nếu được định hướng, quan tâm đúng mức, tuổi trẻ LLVT tỉnh với kiến thức và sự nhạy bén trong việc cập nhập công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0 sẽ có nhiều hơn nữa những sản phẩm nghiên cứu thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ thực tiễn của LLVT tỉnh nói riêng, của quân khu và quân đội nói chung./.

Phú Phóng – Trợ lý Thanh niên/BCHQS tỉnh

Trả lời