Đoàn trường Đại học Quy Nhơn triển khai phong trào “3 không” với ma túy trong đoàn viên thanh niên

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Quy Nhơn tổ chức cho 100% đoàn viên của trường đăng ký thực hiện phong trào “3 không” với ma túy.

Phong trào 3 không bao gồm 3 nội dung: Không thử, không giữ, không sử dụng ma túy.

Thông qua việc triển khai cho đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện phong trào “3 không”, thiết thực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhà trường về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế của gia đình, xã hội và những hệ lụy khác của ma túy, tập hợp đông đảo đoàn viên, sinh viên cùng tham gia, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần tạo nên sự chuyển biến trong toàn xã hội.

Đoàn trường Đại học Quy Nhơn

Trả lời