Hội LHTNVN phường Nhơn thành tổ chức Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2021,

Hội LH Thanh niên

Ngày 11/4/2019 Hội LHTNVN phường Nhơn thành, Đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2021, đánh giá những mặt làm được nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 5. Nhiệm kỳ qua Hội LHTNVN phường Nhơn thành tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Thực hiện Nghị quyết ĐH Hội LHTNVN phường Nhơn thành lần thứ 4, NK 2014-2019. Kết quả thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hội đã tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên. Hội viên, thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn, Nghị quyết ĐH Hội các cấp và 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho hơn 600 lược Hội viên, thanh niên tham gia. Vận động thanh niên thi đua rèn luyện, “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thanh niên thi đua cống hiến, xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. Các đợt ra quân “ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh”. Phát quang cây cối bụi rậm, thu dọn rác thải ở những nơi công cộng, đoạn đường thanh niên tự quản. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hội luôn củng cố và nâng cao chất lượng, từng bước được đổi mới. Hiện nay toàn phường có hơn 300 hội viên thường xuyên tham gia các hoạt động Hội. Các hoạt động của Hội LHTNVN phường Nhơn thành góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Mai Văn Minh

Trả lời