Hội nghị ra mắt hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Hoài Ân

Gương, Mô hình tiêu biểu Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Chiều ngày 12/10/2020, Huyện đoàn Hoài Ân đã tiến hành Hội nghị ra mắt hợp tác xã nông nghiệp thanh niên Hoài Ân, tại UBND xã Ân Đức. HTX nông nghiệp thanh niên Hoài Ân có 10 thành viên, vốn điều lệ 300 triệu đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất, kinh doanh của HTX và đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, 01 Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc hợp tác xã, bầu Ban kiểm soát với 01 thành viên.

Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hoài Ân; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xã Ân Đức. Đại diện lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã trao đổi một số vấn đề mà HTX cần lưu ý trong quản lý, điều hành HTX thời gian tới, nhất là thực hiện có hiệu quả Phương án sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động phát triển thêm thành viên mới tham gia HTX nhằm đảm hoạt động của HTX trong thời gian đến

Ông Phan Châu Hiệu vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc HTX đã đại diện HTX chân thành cảm ơn các đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX trong quá trình chuẩn bị thành lập, ghi nhận những ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, Hội đồng quản trị HTX sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như Phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng thành viên, vốn điều lệ theo sự góp ý của lãnh đạo các cấp và đại biểu, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng với chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ thành viên, người dân, nhất là ĐVTN của huyện trong sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Cẩm Nhung – Huyện đoàn Hoài Ân

Trả lời