Hội nghị tập huấn triển khai “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018

Tin tức 2017
Nhằm nâng cao chất lượng quản lý đội viên và đổi mới, đa dạng hóa các hình thức triển khai và công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên trong các cơ sở Đội, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai “Rèn luyện đội viên” trực tuyến năm học 2017 – 2018.
Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Huỳnh Thị Anh Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Thường trực Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố và 24 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các Liên đội được chọn triển khai điểm chương trình.
 

Tập huấn triển khai “Rèn luyện đội viên” trực tuyến

Trong năm học 2017 – 2018, có 04 chuyên hiệu để triển khai rèn luyện trực tuyến, gồm: An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Nhà sinh học nhỏ tuổi, Hữu nghị Quốc tế. Các chuyên hiệu được thiết kế thành dạng câu hỏi kiểm tra kiến thức lý thuyết và thực hành trên website của Chương trình http://renluyendoivien.vn, bám sát yêu cầu, tiêu chuẩn của Chương trình rèn luyện đội viên theo từng hạng, từng lứa tuổi đã được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương ban hành; phù hợp với chương trình học tập theo từng khối lớp của đội viên. Kết quả kiểm tra các chuyên hiệu rèn luyện đội viên trực tuyến là một trong các phương pháp để triển khai chương trình rèn luyện đội viên. Các chuyên hiệu còn lại, Liên đội tổ chức hoạt động tại trường để đội viên đăng ký và tham gia như Hướng dẫn trước đây của Hội đồng Đội tỉnh. Việc công nhận kết quả hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên thực hiện theo các văn bản hiện hành của Hội đồng Đội tỉnh.

Trả lời