Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tham gia hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hoạt động Hội Hội Sinh viên

Sáng ngày 07/4/2019 tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 do Trung ương Hội Sinh viên Việt nam tổ chức với sự tham dự của hơn 20 đồng chí trong BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Tại Hội nghị các đại biểu tham gia được thông tin, trao đổi những chuyên đề, phong trào, nhiệm vụ quan trọng của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể: Tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong các cấp Hội; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên Việt Nam và công tác xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội năm học 2018 – 2019; Hội nghị nhằm định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo điều kiện cho cho hội viên, sinh viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm và cụ thể hóa trong nhiệm vụ học tập, rèn luyện và công tác nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra.

ANH PHONG – BAN TNTH TỈNH ĐOÀN

Trả lời