Không khí khẩn trương trước thềm Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội LH Thanh niên

Những ngày này, các cấp bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuyên truyền về Đại hội thông qua các pano, phướn, băng rôn tuyên truyền và thông qua mạng xã hội, trang facebook của đơn vị… Nội dung tuyên truyền tập trung về truyền thống của Hội LHTN Việt Nam; vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ; kết quả các cuộc vận động, các chương trình của Hội; các gương điển hình và những mô hình, kinh nghiệm tốt cần nhân rộng, qua đó, động viên, khích lệ phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương, đơn vị.


Công tác chuẩn bị cho Đại Hội đang được thực hiện khẩn trương, sẵn sàng cho Đại hội sắp tới. Trong không khí khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 – 2024, các tiểu ban về nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần… đang tích cực hoàn thiện những công việc cuối cùng theo phân công.
Cho đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

Trả lời