Tây Sơn: Tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

Hoạt động cơ sở

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2020), Huyện đoàn Tây Sơn tổ chức Hội nghị Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2020.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên đổi mới, tổ chức các hoạt động, chương trình công tác Đoàn gắn với các phong trào hành động cách mạng cụ thể của thanh niên. Từ đó, tạo môi trường cho ĐVTN tham gia rèn luyện, phấn đấu, xung kích vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng công tác phát hiện, tuyên dương, tuyên truyền các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình triển khai phong trào, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội và động lực cho phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ. Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã gắn với phong trào thi đua yêu nước, cụ thể: nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức; tập trung thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên; tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu trong công tác Đoàn … Trong quá trình thực hiện, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều cán bộ Đoàn đi đầu học tập và làm theo lời Bác… được đoàn viên thanh niên và nhân dân tín nhiệm, yêu mến.

Tại Hội nghị, BTV Huyện đoàn Tây Sơn đã tuyên dương 11  gương thanh niên tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” cho các đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, ĐVTTN trên địa bàn huyện. Tham gia Hội nghị các đồng chí đại biểu đã được tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tri ân và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; cùng với đó, đã tổ chức học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020. Qua đó,tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với Điều lệ Đoàn, Quy chế cán bộ đoàn, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, ĐVTN.

Cũng trong buổi Hội nghị, Ủy ban Hội huyện cũng đã quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam.

Thông qua Hội nghị đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác. Đồng thời, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                                          Nữ Sinh – Huyện đoàn Tây Sơn.

 

 

Trả lời