Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức buổi công bố quyết định sáp nhập các ban tại Tỉnh đoàn

Hoạt động Đoàn
Sáp nhập Ban Phong trào và Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên thành Ban Phong trào Tỉnh đoàn

Ngày 30/11/2018, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức buổi công bố quyết định sáp nhập các ban của Tỉnh đoàn. Qua đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất quyết định sáp nhập Ban Thanh thiếu niên trường học và Ban Công tác thiếu nhi Tỉnh đoàn thành Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn và sáp nhập Ban Phong trào và Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn thành Ban Phong trào Tỉnh đoàn Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của hai Ban Thanh thiếu nhi – Trường học và Ban Phong trào thực hiện theo quy chế làm việc của Cơ quan Tỉnh đoàn.

Sáp nhập Ban Thanh thiếu niên trường học và Ban Công tác thiếu nhi thành Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn

Trong buổi công bố quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho các đồng chí cụ thể như sau:
1. Đ/c Tô Hồng Phương – UVBTV, Trưởng ban Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn giữ chức vụ UVBTV, Trưởng ban Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn.
2. Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên – UVBTV, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng ban Ban Phong trào Tỉnh đoàn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh – Bí thư Tỉnh đoàn gửi lời chúc mừng đến các đồng chí đã được tập thể tín nhiệm, lãnh đạo Tỉnh đoàn tin tưởng giao trọng trách trên cương vị lãnh đạo quản lý. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo các ban sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm trên cương vị mới và nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc lãnh đạo, điều hành, quản lý hoạt động của ban, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VÕ HUY – BAN TỔ CHỨC KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN

Trả lời